วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

น้องแสนดี ตอนกฐินมหาสังฆทาน        
          ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกฐินนะครับ หลายๆท่านก็ได้ไปทำบุญกฐินที่วัดต่างๆ เพราะหลวงพ่อท่านต้องการให้ทุกวัดมีกฐิน ไม่อยากให้วัดใดขาดกฐินไป วันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ ก็จะเป็นบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายนะครับ อย่าลืมมากันเยอะๆนะครับ

          บุญกฐินนี้ไม่ใช่บุญที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะครับ เพราะต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง นับตั้งแต่การเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การได้ตรัสรู้ธรรม และมีพระสงฆ์ ก็ยากมากๆแล้วนะครับ 

การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยาก 
การเกิดเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนาก็ยาก
การมีศรัทธา และถึงพร้อมด้วยไทยธรรมก็ยาก
การได้โอกาสในการสั่งสมบุญก็ยาก   และกฐินก็มีความยากยิ่งกว่านั้นคือ   


           1. บุญกฐิน จำกัดผู้รับ คือ พระภิกษุผู้รับกฐิน ต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษา และในวัดนั้นมีพระภิกษุที่จำพรรษาไม่น้อยกว่า 5 รูป

            2. บุญกฐิน จำกัดประเภททาน คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเฉพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้

            3. บุญกฐิน จำกัดด้วยเวลา คือ ต้องถวายภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป นั่นคือถ้าไม่ใช่ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนหลังออกพรรษา เราก็ไม่สามารถทำบุญกฐินได้เลย แม้จะถึงพร้อมด้วยศรัทธา ไทยธรรม และเนื้อนาบุญแล้วก็ตาม แต่ไม่ถูกกาล ไม่ถูกเวลาก็ไม่จัดว่าเป็นบุญกฐิน บุญกฐินนี้จึงชื่อว่า เป็นกาลทาน

           4. บุญกฐิน จำกัดคราว คือ วัด ๆ หนึ่งรับกฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น นั่นคือถ้าวัดใดรับกฐินไปแล้ว แม้เราจะมีศรัทธาเราก็ไม่สามารถทำบุญกฐินกับวัดนั้นได้อีก

           5. บุญกฐิน จำกัดสถานที่ คือ เมื่อเวลาพระสงฆ์จะสวดทำสังฆกรรมว่าด้วยเรื่องกฐิน จะต้องทำในเขตสีมา คือในเขตพระอุโบสถเท่านั้นจะทำที่ศาลาวัดหรือที่อื่นไม่ได้ และบุญกฐินนี้ต้องทำที่อุโบสถของวัดนั้นๆ คือโบสถ์วัดไหนวัดนั้น วัดอยู่ปทุมธานี ก็ต้องทอดกฐินที่ปทุมธานี

           6. บุญกฐิน จำกัดไทยธรรม คือ พระภิกษุที่กรานกฐินต้องตัด เย็บ ย้อม และครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกฐิน และผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงฆ์กำหนดไว้

          ดังนั้น การทำบุญกฐินไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย แต่เรารู้สึกง่าย เพราะเราได้ในความพร้อมหลายๆอย่างมาแล้ว โดยที่เราไม่รู้ตัว
แต่ถ้าแม้เพียงเราเกิดมาไม่เจอพระพุุทธศาสนา แม้อยากทำก็ไม่ได้ทำ แม้มีพุทธศาสนา แต่พระจำพรรษาที่วัดไม่ครบ 5 รูป แม้อยากทำก็ไม่ได้ทำ แม้มีทุกอย่างพร้อม แต่เราไม่มีไทยธรรม แม้อยากทำก็ไม่ได้ทำ หรือแม้มีพร้อมทุกอย่าง แม้ไม่ใช่ช่วงเวลาก็ไม่ได้ทำ ต้องรอจนถึงปีหน้า

           บุญจากการทำกฐินนี้ เมื่อส่งผล ในชาติที่เกิดเป็นชาย จะได้บวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา แปลว่าจะได้เกิดมาแล้วพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้บวชจากท่านโดยตรง นี่คือสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ
          ถ้าเป็นผู้ชาย และการบวชนี้ จะพิเศษโดยเพียงท่านตรัสว่า เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ให้กับผู้ที่บรรลุธรรมแล้ว และความเป็นพระจะมาถึงทันที พร้อมทั้งบาตรจีวรที่เป็นทิพย์ด้วยอำนาจแห่งบุญบังเกิดขึ้น

          ส่วนถ้าเป็นหญิง ก็จะได้ครอบครองชุดมหาลดาปสาธน์ ซึ่งเป็นเครื่องประดับกึ่งอาภรณ์ประจำตัวของสตรีผู้เป็นบุตรีของอภิมหาเศรษฐีอินเดียโบราณมีเพียง3คนเท่านั้นที่เป็นผู้ครอบครอง คือนางวิสาขามหาอุบาสิกา พระนางมัลลิกา และบุตรีอภิมหาเศรษฐีเมืองพาราณาสี

       รวมถึงบุญที่เกิดจากบริวารกฐินต่างๆ ก็จะนำไปใช้ในงานพระศาสนาอีกมากมายเลยครับ ทั้งสร้างวัด ซ่อมแซม เผยแผ่ ทุกอย่างเป็นบุญของเรา และติดตามตัวเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต 
ทั้งภพนี้และภพหน้า

          บุญจากการทำกฐินเป็นบุญใหญ่มาก ดังนั้นอย่าพลาดกันนะครับ มาช่วยกันทำให้ทุกวัดมีกฐินไม่ตกค้าง ช่วยกันทำให้พุทธศาสนารุ่งเรือง และวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ มาทำบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายกันนะครับ

น้องแสนดี
1 พฤศจิกายน 2559

..............................น้องแสนดี
119 กฐินมหาสังฆทาน

ดุจผ้าทิพย์ลอยเลื่อนเคลื่อนจากฟ้า 
สู่แผ่นดินพสุธามาเขตขัณฑ์
ปวงเทวาสาธุการประสานกัน 
ชาวสวรรค์อัญเชิญเดินผ้าไตร

จีวรน้อมพร้อมพานทานกฐิน 
ทั่วธรณินสิ้นฟ้ายากหาได้
ต้องถึงพร้อมน้อมพระรัตนตรัย 
อีกสงฆ์ไซร้จำพรรษาครบห้าองค์

เวลาย้ำจำกัดไว้ในหนึ่งเดือน 
ไม่แชเชือนออกพรรษาตามประสงค์
ภิกษุรับเผดียงเพียงหนึ่งองค์ 
ไม่เจาะจงถวายทั้งสังฆทาน

เพียงหนึ่งวัดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งปี 
บารมีบุญญามหาศาล
บุญกฐินเป็นมหาสังฆทาน 
จำกัดกาลนานนับปีมีสักครา

เมื่อเป็นชายจักได้เอหิภิกขุ 
ได้บรรลุอรหันต์อันล้ำค่า
เมื่อเป็นหญิงจักได้มหาลดา 
ชุดทองคำตระการตาเลอค่ากัน

บริวารทานเสริมเติมกฐิน 
บุญทั้งสิ้นวัดวามาจัดสรร
ทั้งซ่อมแซมเสริมสร้างสารพัน 
บุญเหล่านั้นจะกลั่นกล้าบารมี

น้องแสนดี
1 พฤศจิกายน 2559


         บุญจากการทำกฐินเป็นบุญใหญ่มาก ดังนั้นอย่าพลาดกันนะครับ
มาช่วยกันทำให้ทุกวัดไม่มีกฐินตกค้าง ช่วยกันทำให้พุทธศาสนารุ่งเรือง 

  และวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 นี้   
  มาทำบุญกฐินที่วัดพระธรรมกายกันนะครับ  

....................
Cr. น้องแสนดี
ติดตามน้องแสนดีได้ทาง

Facebook 
https://goo.gl/8bewHJ

Line 
https://goo.gl/AUsDxi

Twitter 
https://goo.gl/dIfweV

.......................
 คลิ๊ก   ย้อนกลับไปที่สารบัญ

33 ความคิดเห็น:

 1. เก่งจัง อนุโมทนาค่ะ เรียนเชิญทุกท่านมาทำบุญกฐินกันค่ะ

  ตอบลบ
 2. สาธุๆๆๆ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะน้องแสนดี...เยี่ยมมากค่ะ

  ตอบลบ
 3. อนุโมทนาสาธุการเจ้าค่ะ

  ตอบลบ
 4. อนุโมทนาบุญนะคะ น้องแสนดีคนเก่ง

  ตอบลบ
 5. อนุโมทนาบุญนะคะ น้องแสนดีคนเก่ง

  ตอบลบ
 6. สาธุ อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 7. สาธุ อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 8. น้องแสนดี สุโค่ยย สุดยอด
  เก่งมาก(เก่งมากมาก)
  อ่านอนิสงค์ แล้วปลื้ม
  อ่านแล้วอยากช่วนพี่ๆน้องๆทำบุญกฐิน และช่วนคนที่เรารักทำบุญด้วยกัน
  อนุโมทนาสาธุดัง ดังกันเลยที่เดียว

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2559 06:11

  สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 10. อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีคนเดิมคนดีที่หนึ่งเลย ไม่มาไม่ได้แล้วบุญใหญ่แค่ปีละครั้ง

  ตอบลบ
 11. อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีคนเดิมคนดีที่หนึ่งเลย ไม่มาไม่ได้แล้วบุญใหญ่แค่ปีละครั้ง

  ตอบลบ
 12. ขออนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีด้วยเจ้าค่าาา สาธุๆๆ

  ตอบลบ
 13. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 14. กราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญ
  ทุกท่านด้วยครับ สาธุครับ

  ตอบลบ
 15. กราบอนุโมทนา สาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 16. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 17. อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีด้วยนะครับ..สาธุครับ.

  ตอบลบ
 18. อนุโมทนาบุญกับน้องแสนดีด้วยนะครับ..สาธุครับ.

  ตอบลบ
 19. สาธุครับ ยอดเยี่ยมเอย.

  ตอบลบ
 20. อนุโมทนาบุญ สาธุๆๆครับ

  ตอบลบ

 

blog Nongsaandee by Nongsaansuai Template by Ipietoon Cute Blog Design