วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

น้องแสนดีชี้แจงข่าว 30 กรกฎาคม 2559

       มีข่าวหลวงปู่พุทธะอิสระท้าท่านเจ้าคุณประสารปมตั้งสังฆราช เปิดพระไตรปิฎกสู้กัน ถ้าใครแพ้ต้องสึก ...ตลกดีนะครับ เหมือนเด็กเลย มาท้ากันแบบนี้...

       จริงๆก็ไม่จำเป็นหรอกครับ ด้วยพรรษา ตำแหน่งและคุณธรรมมันต่างกันเกินไป ไม่จำเป็นที่ท่านเจ้าคุณต้องไปแลกกับใครไม่รู้ขนาดนั้นหรอก

หลวงปู่พุทธะอิสระ ระบุบางช่วงบางตอนว่า... 
      "พูดออกมาได้ว่า ทำเพื่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา และดำเนินการโดยถูกต้อง ขอถามว่าพระไตรปิฎกฉบับไหนที่บอกให้ภิกษุออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องตำแหน่งสังฆราช"

งั้นผมถามกลับครับว่า....
      พระไตรปิฎกฉบับไหนบอกให้พระภิกษุออกมาประท้วงเรื่องการเมือง ??

       ยกมาเลยครับ ผมว่าพระออกมาเรื่องพระสังฆราชเทียบไปยังเข้าท่ากว่าพระออกมาประท้วงเรื่องการเมืองตั้งเยอะจริงไหมครับ

ถ้าหลวงปู่ไม่อยากให้มีพระสังฆราชก็ได้ครับ ไว้หมดยุคขององค์นี้ไปก่อน ตอนนี้ท่านก็ 90 กว่าแล้ว ไว้องค์หน้าหลวงปู่มาประท้วงใหม่นะครับ ว่าไม่ต้องมีก็ได้ เอาเลยครับตามสบาย

ทีสมัยองค์ก่อนหลวงปู่ทำพินอบพิเทารับใช้ใกล้ชิด ทำไมไม่ถามตั้งแต่ตอนองค์ที่แล้วล่ะครับว่าทำไมต้องมีพระสังฆราช ไม่ต้องมีก็ได้
แต่พอสิ้นองค์ก่อน กลับจะมาถามว่า จะมีพระสังฆราชไปทำไม คือเพิ่งจะนึกออกเหรอครับ 5555

( พวกคนดีนี่มันคนดีจริงๆนะครับ เอาแต่ได้ เหมือนตอนตัวเองอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองตั้งนานไม่ยอมปฏิรูป

พอคนที่ไม่ใช่พวกตัวเองมามีตำแหน่ง ก็อยากจะปฏิรูปซะงั้น  ซึ่งถ้าใจไม่บอดซะแล้วก็ดูออกครับว่าไม่บริสุทธิ์ใจ 5555)

เรื่องพระสังฆราช ตามประวัติมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
และไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับ หลายประเทศที่นับถือพุทธก็มีพระสังฆราช ยิ่งพม่านี่มี 2 องค์แยกนิกายเลยครับ

แม้ศาสนาอื่นก็มีผู้นำนะครับ คริสต์มีพระสันตะปาปา อิสลามมีจุฬาราชมนตรี 

       สังฆราช แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ หมายถึงพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ สูงสุดในสังฆมณฑล เรียกว่า "สมเด็จพระสังฆราช" 

       สำหรับแผ่นดินไทยของเราพบหลักฐานว่ามีตำแหน่งสังฆราชมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ปรากฏที่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง คือคำว่า "สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นตำแหน่งสูงสุดฝ่ายพุทธจักร ได้แบบอย่างจากลัทธิลังกาวงศ์ สืบเนื่องต่อมาถึงสมัยอยุธยา ปรากฏว่าตำแหน่งสังฆราชยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นจากเดิมมีฝ่ายเดียวกลายเป็น 2 ฝ่ายคือ สังฆราชฝ่ายขวา เป็นฝ่ายอรัญวาสี และสังฆราชฝ่ายซ้าย ฝ่ายคามวาสี องค์ใดมีพรรษากาลมากกว่า ก็ได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปริณายก ระบบนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน
พระสงฆ์ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล คือฝ่ายที่พำนักอยู่ใกล้เมืองเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย เรียกว่าคามวาสี อีกฝ่ายหนึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในที่สงบเงียบตามป่าเขา ห่างไกลจากบ้านเมืองเรียกว่าอรัญวาสี ภิกษุ แต่ละฝ่ายยังแบ่งออกเป็นคณะ แต่ละคณะจะมีพระราชาคณะปกครอง หัวหน้าพระราชาคณะเรียกว่าสมเด็จพระราชาคณะ
https://goo.gl/dO9jWn

ซึ่งคำว่าสมเด็จพระสังฆราชโดยตรง คำนี้ไม่มีในสมัยพุทธกาลหรอกนะครับแต่มีคำว่า “สังฆเถระ”  
ซึ่งการเคารพกันของคณะสงฆ์ จะนับถือพระมหาเถระที่มีพรรษาสูงสุดเป็นใหญ่   สังฆเถระมีหลักฐานมากมายในพระไตรปิฎก 
เช่น พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 444
http://www.tripitaka91.com/6-444-11.html#middle

  สรุปความว่า  
ในที่ใดที่มีการประชุมของหมู่สงฆ์ ให้ถือเอาพระที่มีพรรษาสูงสุดเป็นประธานเสมอ

ในพระไตรปิฎกมีเรื่องการเคารพกันตามลำดับพรรษาดังนี้
        พระศาสดาตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ชื่อว่าสัตว์เดียรัจฉานเหล่านั้น ยังมีความเคารพ มีความยำเกรงกันและกันอยู่ ฝ่ายเธอทั้งหลายก็บวชในพระธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ เพราะเหตุไร จึงไม่เคารพยำเกรงกันและกันอยู่ 
(อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก กุลาวกวรรค ๗. ติตติรชาดก ว่าด้วยผู้มีความอ่อนน้อม) 
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=37


แล้วทำไมคนที่อ้างว่าอ่านพระไตรปิฎกอ้างพระธรรมวินัยจึงด่าว่ากล่าวหาพระสังฆเถระล่ะครับ

       อย่าลืมนะครับ หลวงปู่พรรษาก็น้อยกว่า ตัวเองก็เคยโกงพรรษา และถูกอุกเขปนียกรรมด้วยซ้ำ

        ซึ่งการเคารพกันตามพรรษากาล อันนี้ถือเป็นอริยวินัย ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ครับ หลวงปู่จะค้านพระธรรมวินัยเรื่องนี้ไหมครับ

และจะว่าไป พรรษาของหลวงปู่ก็น้อยกว่าท่านเจ้าคุณประสารเยอะนะครับ ความเคารพในภันเตน่ะ มีบ้างไหม ครับ (ภันเตคือผู้บวชก่อน)
ตอนบวชพระอุปัชฌาย์ไม่ได้สอนมาเหรอครับเรื่องพระธรรมวินัยตรงนี้ ถ้าไม่ทราบก็น่าจะไปบวชใหม่เพื่อลดทิฏฐินะครับ

       แต่ถ้าจะเอาเรื่องพระวินัยในพระไตรปิฏกเป๊ะๆ หลวงปู่ก็ช่วยตอบมาหน่อยครับว่าวีรกรรมต่างๆของหลวงปู่ มีตรงไหนในพระไตรปิฎก ว่าพระภิกษุทำได้ครับ ตัวอย่างเช่น

- เอาเลือดมาทำพระเครื่อง
- ทำไสยเวทย์
- เสกปรอทจากไข่อาคม
- เสกอักขระ
- ทำ นะหน้าทอง
- ไถเงินฆราวาส
- นำม็อบการเมือง
- ปั้นรูปผู้หญิงเปลือย
- ทำอาหาร
- ฯลฯ

เยอะครับ แต่เอาแค่นี้ก่อน ไม่งั้นมันจะเยอะไป แต่ถ้าอยากได้อีกเดี๋ยวมีครับ

ถ้าหลวงปู่อิสระหาได้ ว่ามีในพระไตรปิฎกว่าพระภิกษุทำได้ ผมยอมบวชยาวๆเลย
แต่ถ้าหาไม่ได้ หลวงปู่สึกนะ แล้วอย่าเล่นแง่สึกบวชใหม่ทันทีเหมือนครั้งก่อนนะครับ มันตลกครับ


ในสมัยพุทธกาลมีคำว่า สังฆเถระ คือผู้เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์นั้นครับ
........................................................

Cr.น้องแสนดี
ติดตามน้องแสนดีได้ทาง

เฟสบุ๊ค  https://goo.gl/BEpsll

Line@ 
http://line.me/R/home/public/post?id=pif8758o&postId=1146989187910074650

ทวิตเตอร์ https://twitter.com/nongsaandee/status/759402618175172609

........................................................

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

blog Nongsaandee by Nongsaansuai Template by Ipietoon Cute Blog Design