วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กระเบื้องลอยน้ำเต้าจม


เห็นบทความของ
ท่านอัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

"กระเบื้องเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าน้อยถอยจม" 

คนดีไม่มีใครยกย่อง 
คนทำผิดกลับได้รับการปกป้อง 
ดาหน้ากันช่วยกันปกป้อง 

เพราะความจริงแล้วกระเบื้องหรือดินเผาจะหนัก มันต้องจม แต่น้ำเต้ามันกลวง ปกติแล้วมันจะลอย แต่ว่ามันสลับกัน ซึ่งแสดงว่ามันต้องมีอะไรมาทำให้มันผิดธรรมชาติแน่นอน 

เปรียบเหมือนคนดีๆ ที่ถูกทำให้เป็นคนเลว และคนเลวกลายเป็นคนดี
เลยนึกถึงคำทำนายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทำนายฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลในมหาสุบินชาดก นะครับ 

..................

           โดยย่อคือพระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล ทรงบรรทมหลับฝันเห็นนิมิตถึง 16 ข้อ ทรงตกพระทัยตื่นขึ้นในกลางดึก เกิดความหวาดกลัวต่อมรณภัย จนรุ่งเช้า เมื่อพวกพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้าจึงทรงเล่าความฝันนั้นให้ฟัง

พวกพราหมณ์ฟังแล้วไม่รู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่จะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ จึงทูลว่า

เป็นเหตุร้ายแรง 
ต้องบูชายัญด้วยข้าวของ และสัตว์ทุกชนิด 
ด้วยความกลัวพระเจ้าปเสนก็ทรงว่าตามนั้น 

พวกพราหมณ์ต่างพากันดีใจว่า คราวนี้พวกเรารวยแน่ แล้วก็ได้พูดปลอบพระราชาว่า “ขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลย พวกข้าพระองค์จะจัดการทุกอย่าให้เรียบร้อยโดยเร็ว”   

แล้วเตรียมขุดหลุมบูชายัญไว้มากมาย 

พระนางมัลลิกา อัครมเหสีทรงทราบเหตุนั้น 
จึงทรงกราบทูลให้พระเจ้าปเสน
ไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน 


         พระราชาจึงทรงไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร 

พระราชา  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อใกล้รุ่ง หม่อมฉันฝันเห็นนิมิต ๑๖ อย่าง จึงเล่าให้พวกพราหมณ์ฟังแล้วก็ทรงเล่าเรื่องราวทั้งหมดจนถึงการบูชายัญที่พวกพราหมณ์กำลังจัดเตรียมอยู่ในขณะนั้นให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ ได้ตรัสสรรเสริญพระบรมศาสดาว่า “ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ทรงรู้เหตุทั้งที่เป็นไปในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เหตุที่ไม่ทรงรู้ไม่มีเลย ขอพระองค์ทรงทำนายความฝันของหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา :  
“ขอถวายพระพร พระองค์ตรัสถูกต้องแล้ว ผู้อื่นที่จะรู้ผลของความฝันนี้ไม่มีเลย เราจะทำนายให้ ขอพระองค์ทรงเล่าความฝันนั้นตามที่ทรงนิมิตเห็นเถิด”

(ข้ออื่นๆ จะยาวมาก ขอตัดมาเฉพาะข้อที่ 12 และ 13 นะครับ สนใจอ่านเพิ่มได้ที่ข้างล่าง)

ความฝันข้อที่ 12
พระเจ้าปเสนทิโกศล  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นน้ำเต้าจมน้ำได้ จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา     “มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า เมื่อโลกเสื่อมลง พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม จะไม่พระราชทานยศแก่คนที่มีตระกูลสูง พระราชทานแก่ผู้ทีมีตระกูลต่ำทราม พวกต่ำทรามก็จะเป็นใหญ่ พวกตระกูลสูงจะยากจน คำพูดของพวกตระกูลต่ำทรามจะเป็นหลักฐานมั่นคง เหมือนน้ำเต้าจมน้ำ เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ 13 เถิด”


ความฝันข้อที่ 13
พระเจ้าปเสนทิโกศล “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันเห็นศิลาแท่งทึบใหญ่ขนาดเท่าบ้านเรือน ลอยน้ำได้เหมือนเรือ จะมีผลเป็นอย่างไรพระเจ้าข้า”

พระบรมศาสดา :
“มหาบพิตร ผลของความฝันนี้จะมีในอนาคตเหมือนกัน ในกาลข้างหน้า พระราชาจะพระราชทานยศแก่คนที่ตระกูลต่ำทราม พวกนั้นจะเป็นใหญ่ พวกตระกูลสูงก็จะตกยาก ไม่มีใครเคารพยำเกรง แต่ผู้คนจะทำความเคารพพวกที่เป็นใหญ่ฝ่ายเดียว คำพูดของบัณฑิต ผู้หนักแน่นดังศิลาแท่งทึบจะเลื่อนลอยไร้ความหมาย เหมือนศิลาแท่งทึบแต่กลับลอยน้ำได้ เชิญพระองค์ตรัสเล่าความฝันข้อที่ 14 เถิด”

สุดท้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทำนายทั้งหมด 16 ข้อ 

พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงฟังแล้วก็แจ่มแจ้ง หมดความลังเลสงสัย ทรงหายหวาดกลัว รับสั่งให้เลิกการบูชายัญทั้งหมด ได้ทรงให้ชีวิตแก่คนและสัตว์ทั้งหลาย ชาวประชาต่างชื่นชมยินดี


......................................................
         จะเห็นได้ว่า เมื่อไปปรึกษาผู้ไม่รู้ พระองค์ก็อาจจะต้องฆ่าสัตว์บูชายัญ ทำบาปสร้างวิบากกรรมอย่างมากมาย ถ้าไม่ได้พระนางมัลลิกาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยไว้ พระเจ้าปเสนอาจจะต้องทำบาปอีกมากมายเลยทีเดียว เพราะการเชื่อฟังคนไม่ดีที่อ้างตัวเป็นผู้รู้มีผลมาก
......................................................


(สนใจอ่านข้ออื่นๆ ที่ด้านล่างนะครับ)

นั่นล่ะครับ ในยุคหลังกึ่งพุทธกาล ที่ผู้คนไม่รักษาธรรมะ หลายสิ่งหลายอย่างจะกลับกันไป ความผิดก็เป็นถูก ความถูกก็เป็นผิด คนชั่วเรียกตัวว่าคนดี คนดีถูกใส่ร้ายเป็นคนชั่ว การอุปถัมภ์พวกพ้องมีอำนาจมากกว่าความถูกต้อง

แล้วจะไปสอนเด็กรุ่นหลังได้อย่างไรครับ ว่าอะไรเรียกว่าถูกผิดดีชั่วควรไม่ควร
ในเมื่อผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยังเป็นซะแบบนี้

#น้องแสนดี
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ลิ้งค์อ้างอิง อัยการปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
https://goo.gl/dYhn9N

#ยุติธรรม
#อยุติธรรม
#วินิจฉัยเสีย
#ระบบพวกพ้อง
#กระเบื้องลอยน้ำเต้าจม

...................


173 กระเบื้องลอยน้ำเต้าจม

   กระเบื้องเฟื่องฟูลอย 
น้ำเต้าน้อยจะถอยจม 
ทำดีต้องตรอมตรม
แต่ชื่นชมคนทำเลว

คนชั่วมั่วปกป้อง
อุ้มพวกพ้องที่ดิ่งเหว
ช่วยแก้แม้จะเลว
ถึงแหลกเหลวก็พวกตน

ทำดีสักแค่ไหน 
แต่ถ้าไร้ประโยชน์ผล
ไม่ใช่พรรคพวกตน
ก็ไม่สนแม้คนดี

อาจกลับตาลปัตร

มองให้ชัดถนัดถนี่
กาขาวชาวคนดี
หรือป้ายสีพิราบดำ

ต่อไปจะสอนใคร
วินิจฉัยที่น่าขำ
ถูกผิดยุติธรรม
ลูกหลานจำสับสนเอย

#น้องแสนดี
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

.......................................
173 กระเบื้องลอยน้ำเต้าจม
.......................................
Cr. น้องแสนดี

ติดตามน้องแสนดีได้ทาง
Facebook
https://goo.gl/DbeVh3

Twitter
https://goo.gl/pdc2U1

Line@ 
https://goo.gl/ilYFLc

แอดไลน์แสนดีได้ทางลิ้งนี้นะครับ
https://goo.gl/XcZZTi

......................

อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก วรุณวรรค
๗. มหาสุบินชาดก ว่าด้วยมหาสุบิน
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙
ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑


http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=77

.......................

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

blog Nongsaandee by Nongsaansuai Template by Ipietoon Cute Blog Design